Dames en heren, afgelopen weekend heeft zich in WESP een moorddiner afgespeeld. Hebben alle aanwezigen dit overleefd en kan dit spel ooit nog weer gehouden worden. Lees hieronder het verslag van een stel ooggetuigen!

Zaterdagnacht sloeg de torenklok 7 maal. De mensen verlieten de straten en keerden terug naar hun huizen. De gevels aan de Dorpsstraat kregen een donker aangezicht. Op één gebouw na…. Naast de begraafplaats achter de kerk, daar brandde nog licht en een aantal markante figuren had zich daar verzameld.

Zij waren daar op uitnodiging van vrouwe Hadi. De dame in kwestie vierde haar jubileum. Haar gasten gingen aan tafel zitten. Het was Pierlala, de doorzichtige verschijning, die van het gezelschap als eerst opmerkte dat er iets niet “klopte”. Garou, een van hun beste vrienden, was niet aanwezig. Plots, stormde Hadi de keuken uit en had in haar rechterhand een dienblad met daarop het hoofd van Jack O’Lantern. Iedereen was geschokt en tegelijkertijd verbaasd. Wie had Jack O’Lantern het laatst in leven gezien? En nog belangrijker….. WIE HAD JACK O’LANTERN vermoord!

Breanne, de heks, was diep in tranen, haar grote liefde was er opeens niet meer. Naast haar zat Hela, de oudste van het gezelschap, zij was stil geworden van het nieuws. Al gauw beschuldigde de aanwezige gasten elkaar en het diner werd een chaos van verwensingen en vervloekingen. Farao Toet ontkende in alle toonaarde. Jack was wel in Egypte geweest, maar is nooit door haar vervloekt geweest. Toen hoorden ze geklap en gerommel in de keuken. Pain en Panic struikelden half de keuken uit met het diner in hun armen. De aanwezige konden nog net de ravage zien achter de dichtklappende keukendeur…. bestaande uit ratteningewanden, spinnen en bloed dat tegen de muur aangeplakt zat. Terwijl de gasten genoten van de heerlijke maaltijd stelden ze elkaar vragen over het laatste bezoek van Jack aan Dracula.

Ooggetuigen hadden Jack hier laatst naar binnen zien gaan, maar nooit zien vertrekken. Maar Draco bekende de aanwezigheid van een geheime uitgang in zijn kasteel. Die zou Jack hebben gebruikt om naar de boot van Edward Touch te gaan. De Pirate Touch beaamde dit verhaal en voegde toe dat Jack en zij daarna een lange reis hebben gemaakt over zee. Hij was op de vlucht, omdat hij door een Frans/Roemeense draak, Tanin, hem wilde roosteren. Alle blikken vielen nu op Tanin. Ze kleurde van groen naar rood en spuugde bijna vuur. Iedereen weet best dat ik hem dood wilde, dat wilde immers meerde van ons! Ze wees naar Medusa, maar beiden was het nooit gelukt.

Inmiddels werd het dessert opgediend en wast het Ferlugi die na een kort onderzoek met de belangrijkste aanwijzing kwam. Jack was niet door een mes vermoord, maar door een eeuwenoud gif. Nu wisten de meeste aanwezigen wie de dader was, terwijl sommigen nog in het duister tasten.

Ondanks de tragedie die rondom dit moorddiner heeft afgespeeld zal dit gezelschap volgend jaar graag weer terugkomen om Hadi haar volgende verjaardag te vieren. Durf jij hier ook bij aanwezig te zijn?

Groeten van twee tevreden ramptoeristen,

Ondertekend door John en Jane Wellington Smythe