Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van het Parochieel Centrum. De ramen en kozijnen zaten er voor de vakantie al in en momenteel worden de laatste zaken zoals elektra binnen afgehandeld. Naar verwachting zal het pand begin oktober door de aannemer worden opgeleverd! Dat is enkele weken sneller dan verwacht en ook mooi binnen het bouwbudget. Maar opleveren betekent nog niet in gebruik nemen!

In januari 2015 in gebruik nemen

Het streven is om in januari 2015 dit centrum ondergebracht te hebben in een Stichting, die de exploitatie zal regelen voor de Nicolaasparochie. Er zal een beheerder komen, die, (ondersteund met vrijwilligers) de planning maakt  van groepen, activiteiten en verhuren van ruimten, waarbij rekening wordt gehouden met rouw- en trouwvieringen. In de volgende update zal meer informatie volgen. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren.


Bron: de Brabander, L. (2014) 3e fase – de oplevering is in zicht! verkregen van http://www.nicolaasparochiezoetermeer.nl/index.php/projecten/nieuwbouw-parochieel-centrum/