Op 30 augustus 2013 is de aanbesteding gehouden voor de bouw van het nieuwe Parochieel Centrum. Aan de hand van tijdsduur en tekeningen hebben vijf aannemingsbedrijven een prijsaanbieding gedaan. De aanbesteding is voor de parochie naar tevredenheid verlopen. Zodra de machtiging van het Bisdom binnen is, kan de opdracht worden verstrekt, waarna met de aannemer de planning zal worden opgesteld.Zodra duidelijk is wanneer gesloopt gaat worden, zullen de omgeving en alle betrokkenen geïnformeerd worden. Met deze opdracht wordt een lange periode van acht jaar aan voorbereiding afgesloten. In 2005 zijn de eerste stappen gezet maar met de verkoop van grond aan de gemeente, waarmee de herhuisvesting van jongerenvereniging WESP en de renovatie van het kerkhof ook in beeld kwamen, kan ineens een flinke stap voorwaarts worden gezet!

Het ontwerp: visuele relatie tussen kerk en centrum

vier_aanzichten_parochieel_centrum.jpgIn 2005 werd de architect van de Tabor, DE architecten, benaderd om mee te denken over de realisatie van een multifunctioneel gebouw dat plaats kan bieden aan groot scala van activiteiten: het Parochieel Centrum. Dit centrum zou komen in de plaats van het huidige Parochiehuis ‘De gouden Leeuw’, dat niet meer gerenoveerd kan worden.

Het ontwerp bestaat uit een centraal gelegen binnenplein dat de entree vormt voor het Parochieel Centrum. Dit binnenplein heeft aan de zijde van de H.Nicolaaskerk een volledig glazen wand en daarnaast een groot dakraam zodat er een sterke visuele relatie ontstaat tussen de kerk met de fraaie glas-in-loodramen en het centrum. Door de glazen wand met daarin grote schuifpuien wordt de ruimte tussen de kerk en het nieuwe centrum een aantrekkelijke besloten buitenruimte die in de zomer een onderdeel van het binnenplein kan vormen. Vanuit het binnenplein zijn verschillende zalen bereikbaar die plaats kunnen bieden aan allerhande activiteiten zoals vergaderingen, koorrepetities en hobbymiddagen.

Aan de zijde van het Nicolaasplein bevindt zich een jongerengedeelte van twee bouwlagen die door middel van een vide in open verbinding met elkaar staan. Op het dak van het plein bevinden zich twee buitenterrassen bereikbaar vanuit het jongerengedeelte en vanuit één van de zalen. In de architectuur is aansluiting gezocht met het speelse en organische karakter van de Dorpsstraat.

Het ontwerp bestaat uit een aantal volumes, die door middel van glazen stroken visueel van elkaar gescheiden zijn. Elk volume kent een eigen ritmiek en verhouding van gevelopeningen. De bestaande gevel aan de Dorpsstraat blijft in het plan behouden en komt als een soort losse schijf voor het centrum te staan. (H. Nicolaasparochie Zoetermeer, 2013)

Virtueel bezoek aan het nieuwe centrum.

Weten hoe dit nieuwe pand eruit komt te zien? Klik hier voor een 3D-presentatie van DE architecten. Tijdens het lustrum van WESP is er een rondleiding door het nieuwe pand.

 

Bron: H. Nicolaasparochie Zoetermeer (2013) Impressie nieuw parochiecentrum verkregen van http://www.nicolaasparochiezoetermeer.nl/index.php/projecten/nieuwbouw-parochieel-centrum/impressie-nieuw-parochiecentrum/