ANBI

Algemene gegevens

De vereniging draagt de naam ‘Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe’. Bij afkorting ook genaamd ‘R.K. Jongerenvereniging WESP’ of ‘WESP’.

Postadres:
Dorpsstraat 26
2712 AL Zoetermeer

Bezoekadres:
Nicolaasplein 2
2712 AV Zoetermeer

www.jongerenverenigingwesp.nl

KVK nummer: 40411276
RSIN nummer: 816571600
IBAN: NL41INGB0004837836

Lees meer

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Sander Verbeek

Secretaris: Charlotte van Zeventer

Penningmeester: Jan Nouws

Algemeen bestuursleden: Rob van Goeverden, Loraine Heidweiler en Sanne Groenheijde

Lees meer

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het organiseren en stimuleren van activiteiten door en voor leden en het bevorderen van de contacten tussen de leden, dit op basis van de Rooms Katholieke levensbeschouwelijke grondslag.

Lees meer

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

WESP wil een plek bieden aan jongeren waar zij zich aan de hand van het uitgangspunt
“voor jongeren, door jongeren” in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen om zo goed
beslagen ten ijs te komen in de maatschappij.

De volledige hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u hier.

Lees meer

Uitgeoefende activiteiten

WESP organiseert een aantal keer per maand activiteiten.

Verslag van de WESP-activiteiten over 2019:
R.K. Jongerenvereniging WESP heeft in 2019 veel verschillende activiteiten georganiseerd. Elke maand was op de tweede zaterdag de Oud Papier Actie (ofwel OPA), deze werd elke maand gevolgd door een lekkere peuzel in De Kapelaan, verzorgd door verschillende koks. Het R.K. Jongerenkoor Praise is onderdeel van WESP. Dit koor repeteert elke week op vrijdagavond en heeft maandelijks een viering in of buiten de Nicolaasparochie. Klik hier voor het sociaal jaarverslag.

Benieuwd naar meer verslagen van activiteiten bij WESP? Kijk op onze homepage: www.jongerenverenigingwesp.nl

Lees meer

Beloningsbeleid

Onkosten
Gemaakte onkosten zijn kosten die (bestuurs)leden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. (Bestuurs)leden van WESP mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen

Vacatiegeld
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Bestuursleden van WESP werken onbezoldigd, dus zonder vergoeding. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.

Lees meer

Opheffing

Bij opheffing wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan een doel dat zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de vereniging.

Lees meer

Financiën 2019 - 2020

Hieronder zijn de resultatenrekeningen over 2019 en 2020 opgenomen. Klik op de link om te openen.

Resultatenrekening 2020

Resultatenrekening 2019

Toelichting op de Resultatenrekening van 2019

Lees meer